Logo Audit energiíSlužby energetického specialisty/ auditora, ve smyslu zákona číslo 406/2000 Sb.

Nedílnou součástí těchto služeb jsou platné Všeobecné podmínky

Poskytované služby

1. Průkaz energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

2. Energetické hodnocení a žádost o dotace v dotačních programech EU

Závazné pokyny pro žadatele

2.1. Kotlíková dotace

Vytiskněte si jak získat kotlíkovou dotaci2.2 Dotace na výměnu neekologického zdroje tepla obecně (spalujícího například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem více .. na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů více ...


2.3
Dotace na zateplení obálky domu - Nová zelená úsporám 

Vytiskněte si jak získat dotaci na zateplení obálky domu


Další informace o poskytovaných dotacích


3. Energetický posudek
Vytiskněte si obecné informace o energetickém posudku

Vytiskněte si Vyhlášku 480 O energetickém auditu a posudku


6. Zprávu o kontrole kotlů a rozvodů tepla

Vzor Zprávy  o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie