Energeticky audit

Energetické úspory v souvislostech 

Cenová nabídka

(Cenová nabídka ve formátu pdf)


Zajišťovaná
služba

Cena služby

včetně DPH

Dodatečné služby zahrnuté v ceně

Státní dotace
na tuto službu

Klasifikace
státní
dotace


Průkaz energetické náročnosti PENB 

3 000

Průběžná konzultace a vyladění energetické náročnosti budovy

0


Energetické hodnocení
+
komplexní dotační management
(vč. podání žádosti o dotaci)

pro rekonstruovaný rodinný dům


10 000

Vyladění energetické náročnosti budovy pro jednotlivé výše dotace plus ekonomické vyhodnocení pomocí NPV (net present value) a diskontované doby návratnosti investice

25 000

resp.

35 000

NZÚ, oblast podpory  A : Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
a oblast podpory B: Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou
náročností

Energetické hodnocení
+
komplexní dotační management
(vč. podání žádosti o dotaci)
pro rekonstruovaný bytový  dům na území Prahy

15 000

Vyladění energetické náročnosti budovy pro dosažení požadovaných parametrů v oblasti podpory A plus ekonomické vyhodnocení investice
pomocí NPV a diskontované doby návratnosti investice

40 000


NZÚ, oblast podpory A: Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domůPENB
1) pro stávající stav
2) pro stav po realizaci opatření
a komplexní dotační management
(vč. podání žádosti o dotaci)

6 000

Vyladění energetické náročnosti budovy pro dosažení požadovaných parametrů oblasti podpory

Započteno mezi způsobilé výdaje pro poskytnutí podpory

Ministerstvo pro místní rozvoj, program IROP, energetické úspory v bytových domech mimo PrahuPřednosti nabídky (Added value)  - viz Grafické znázornění

  • profesionalita
  • cenová výhodnost
  • flexibilita


Added value graf a odkazy


SITEMAP DOTACE PENB AUDIT POSUDEK KOTLE KLIMA VYTÁPĚNÍ CENY HOME EN