Energeticky audit

Energetické úspory v souvislostech 

Běžné ceny stavebních prací
 

Ceníkřemesel.cz

Činnost

Rozsah cen

Jednotka

Hodinová sazba za práci

bez materiálu

200 až 500 Kč

hod

Zemní práce strojem

300 až 450 Kč

m3

Zemní práce ručně

600 až 750 Kč

m3

Betonáž základové

desky

cca 2 000 Kč

m3

Nosné zdivo

3000 až 3500 Kč

m3

Vnitřní příčky

400 až 600 Kč

m3

Stropní konstrukce

1000 až 1500 Kč

m3

Bednění střechy

380 až 450 Kč

m

Střešní krytina

s pokládkou

500 až 750 Kč

m

Klempířina pozinkovaný

plech

400 až 450 Kč

m

Klempířina měděný

plech

cca 1 000 Kč

m

Omítky hrubé

120 až 170 Kč

m2

Zdění obvodového

zdiva

150 až 200 Kč

m2


Kontaktní zateplení

specifikace pracovního

úkonu

Kč/MJ

MJ

doprava

(suť,materiál,lešení)

od 16 Kč

km

doprava pracovníků

od 7 Kč

km

lešení - exteriér

(montáž,pronájem,demontáž)

od 125 Kč

m2

mytí fasády vysokotlakovým

strojem

od 35 Kč

m2

zakrývání oken PVC

fólií(vč.fólie)

od 25 Kč

m2

zakrývání chodníků a

dlažeb (vč.krycích plachet)

od 20 Kč

m2

otluk + nahození (dorovnání)

(bez materiálu do tl.40 mm)

od 120 Kč

m2

zakládací fasádní profil

od 20 Kč

bm

rohový profil

od 15 Kč

bm

okapnicový okenní profil

od 15 Kč

bm

parapetní okenní profil

od 15Kč

bm

okenní APU lišty

od 10 Kč

bm

špalety + nadpraží oken

a dveří kompletní systém

bez lištování

od 145 Kč

bm

penetrace

od 20 Kč

m2lepení polystyren (EPS,XPS,Perimetr,GreyWall,…)

od 45 Kč

m2

lepení minerální vlna

od 55 Kč

m2

kotvení vč.překrytí kotev

( 6-8 kotev / m2)

od 45 Kč

m2

perlinka + 2x lepidlo

od 110 Kč

m2

vrchní omítka vč.penetrace

(pastovité omítky)

od 130 Kč

m2

marmolit vč.penetrace-sokl

(strukturovaná omítka)

od 150 Kč

m2

fasádní cihlové pásky

vč.penetrace a spárování

od 250 Kč

m2

parapety montáž včetně

vrutů a montážního lepidla

od 95Kč

bm

dešťové žlaby demontáž

+ montáž bez dodávky

kotvícího materiálu a tvarovek

od 135 Kč

bm

dešťové svody demontáž

+ montáž bez dodávky kotvícího materiálu a tvarovek

od 155 Kč

bm

bleskosvod demontáž

+ montáž bez dodávky kotvícího materiálu napnutí a propojení

od 55 Kč

bm

klempířské prvky ploché

mont.rš do 320(bez materiálu,

pro oplechování střech,balkónů,vč.tmelení,

letování,pájení)

od 95 Kč

bm

klempířské prvky ploché

mont.rš do 550(bez materiálu,

pro oplechování střech,balkónů,vč.tmelení,

letování,pájení)

od 105 Kč

bm

klempířské prvky ploché mont.

nad 550(bez materiálu,pro

oplechování střech,balkónů,vč.tmelení,

letování,pájení)

od 125 Kč

bm

odvoz a likvidace vzniklého

odpadu ze zakázky pro zak.

do rozsahu 300 m2

od 3300 Kč

kpl

Odvětrávaná fasáda


Specifikace pracovního

úkonu

Kč/MJ

MJ

doprava (suť,materiál,lešení)

od 16 Kč

km

doprava pracovníků

od 7 Kč

km

lešení - exteriér(montáž,pronájem,

demontáž)

od 125 Kč

m2

mytí fasády vysokotlakovým strojem

od 35 Kč

m2

zakrývání oken PVC fólií

(vč.fólie)

od 25 Kč

m2

zakrývání chodníků a dlažeb (vč.krycích plachet)

od 20 Kč

m2

otluk + nahození (dorovnání)

(bez materiálu do tl.40 mm)

od 120 Kč

m2

montáž: nosného roštu,

kotvení izolace(miner.vlna),

kotvení obkladů-finál.vrstva

od 355 Kč

m2

špalety + nadpraží oken

a dveří(systém plast.palubka)

do š:250

od 420 Kč

bm