NABÍDKA NÁVRHU ÚSPOR PLATEB ZA VAŠE ENERGIE

Dovoluji si Vám nabídnout služby energetického specialisty ve smyslu zákona 406 / 2000 Sb.

 • při optimalizaci rozdělení nákladů na vytápění vašeho domu - v souladu s vyhláškou č. 269 / 2015 Sb.
  (podkladem optimalizace je PENB a rozdělení domu do zón dle vnitřní teploty)

 • vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy  PENB (dříve energetický štítek)  pro váš bytový dům
  PENB prokazuje relativní energetickou náročnost celého domu - energetickou efektivitu obálky domu, zdroje tepla, teplé vody a osvětlení.
  PENB je nezbytný:
  a) při prodeji nebo směně bytové jednotky v domě, pokud nechcete uvádět nejhorší třídu energetických vlastností vašeho domu
  (Faktury za odběr energii hodnotí pouze subjektivní neporovnatelné chování konkrétních obyvatel domu)
  b)
  při případné rekonstrukci vašeho domu, kdy je PENB součástí žádosti o stavební povolení
  c) v případě výměny zdroje tepla (kotle) ve vaší budově
  d) uvažujete-li o definování způsobu úspor plateb za vaše energie

 • vypracování energetického hodnocení v rámci žádosti o státní dotaci na rekonstrukci domu

 • při získání státních dotací  (dotační management)

 • vyhotovení energetického auditu a posudku


Nabídka je založena na profesionalitě, cenové výhodnosti a flexibilitě pro Vás

Nabídka ve formátu pdf k vytištění


   
CENOVÁ NABÍDKA
Zajišťovaná služba
Cena služby
včetně DPH
Dodatečné služby zahrnuté v ceně
Státní dotace na tuto službu
Poznámka

O
F
F
I
C
E

B
Y
T
O
V
Ý

D
Ů
M
Průkaz energetické náročnosti PENB pro bytový dům bez žádosti o státní dotaci7 777Návrh opatření na zvýšení energetické účinnosti budovy včetně ekonomického vyhodnocení včetně návrhu optimalizace rozdělení nákladů za vytápění mezi jednotlivé bytové jednotky
0PENB prokazuje třídu energetické náročnosti domu - nutné uvádět v případě prodeje nebo pronájmu bytové jednotky
Energetický audit15 000
0
Energetické hodnocení + komplexní dotační management
(vč. podání žádosti o dotaci) pro rekonstruovaný bytový dům na území Prahy
15 000Vyladění energetické náročnosti budovy pro dosažení požadovaných parametrú v oblasti podpory A + ekonomické vyhodnocení investice pomocí NPV a diskontované doby návratnosti investice40 000Státní dotace
Nová zelená úsporám, oblast podpory A: Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů
PENB
1) pro stávající stav
2) pro stav po realizaci opatření a komplexní dotační management (vč. podání žádosti
o dotaci)
9 777Vyladění energetické náročnosti budovy pro dosažení požadovaných parametrů oblasti podporyZapočteno mezi způsobilé výdaje pro poskytnutí podporyMinisterstvo pro místní rozvoj, program IROP, energetické úspory v bytových domech mimo PrahuS úctou

Ing. Jiří Feiler,

Energetický specialista,
Tel: +420603532315,
jirifeiler@gmail.com,
www.Auditenergii.cz


Vizitka.png