NABÍDKA SPOLUPRÁCE

Dovoluji si Vám nabídnout spolupráci s energetickým specialistou ve smyslu zákona 406 / 2000 Sb.

  • při energetickém vyladění návrhu vašeho domu

  • vyhotovení PENB pro vaše novostavby a rekonstrukce

  • vypracování energetického hodnocení v rámci žádosti o dotaci

  • při získání státních dotací  (dotační management)

  • vyhotovení energetického auditu a posudku


Nabídka je založena na profesionalitě, cenové výhodnosti a flexibilitě pro Vás

Nabídka ve formátu pdf k vytištění


   
CENOVÁ NABÍDKA
Zajišťovaná služba
Cena služby
včetně DPH
Dodatečné služby zahrnuté v ceně
Státní dotace na tuto službu
Specifikace poskytované státní podpory
R
O
D
I
N
N
Ý

D
Ů
M
Průkaz energetické náročnosti PENB pro rodinný dům bez žádosti o státní dotaci3 000Vyladění energetické náročnosti budovy0
Energetický audit10 000
0
Energetické hodnocení + komplexní dotační management (vč. podání žádosti o dotaci) pro rekonstruovaný rodinný dům10 000Vyladění energetické náročnosti budovy pro jednotlivé výše dotace + ekonomické vyhodnocení pomocí NPV (net present value) a diskontované doby návratnosti investice25 000 /
35 000
NZÚ, oblast podpory A: Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů a oblast podpory B: Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností


O
F
F
I
C
E

B
Y
T
O
V
Ý

D
Ů
M
Průkaz energetické náročnosti PENB pro bytový dům bez žádosti o státní dotaci10 000Návrh opatření na zvýšení energetické účinnosti budovy včetně jejich ekonomického vyhodnocení0
Energetický audit15 000
0
Energetické hodnocení + komplexní dotační management
(vč. podání žádosti o dotaci) pro rekonstruovaný bytový dům na území Prahy
15 000Vyladění energetické náročnosti budovy pro dosažení požadovaných parametrú v oblasti podpory A + ekonomické vyhodnocení investice pomocí NPV a diskontované doby návratnosti investice40 000NZÚ, oblast podpory A: Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů
PENB
1) pro stávající stav
2) pro stav po realizaci opatření a komplexní dotační management (vč. podání žádosti o dotaci)
6 000Vyladění energetické náročnosti budovy pro dosažení požadovaných parametrů oblasti podporyZapočteno mezi způsobilé výdaje pro poskytnutí podporyMinisterstvo pro místní rozvoj, program IROP, energetické úspory v bytových domech mimo PrahuS úctou

Ing. Jiří Feiler,

Energetický specialista,
Tel: +420603532315,
jirifeiler@gmail.com,
www.Auditenergii.cz


Vizitka.png