Energeticky audit
Energetické úspory v souvislostech
Facility Management -  rozsah a úspory

 • údržba a obsluha technologických zařízení budov (TZB)

 • diagnostika, preventivní a pravidelná údržba, opravy a generální opravy

 • provozování TZB

 • obsluha systému měření a regulace (MAR)

 • správa a údržba inženýrských sítí a zdravotechniky (ZTI)

 • stavební údržba budov

 • revize, odborné technické prohlídky a servisy technologických celků

 • poskytování pohotovosti a havarijní služby

 • dálkový monitoring TZB a prvků inteligentních budov s napojením na centrální dispečink

 • ostraha a bezpečnostní služby, služby PCO

 • nakládaní a likvidace odpadů

 • vnitřní úklidy

 • venkovní úklidy – jaro/zima

 • údržba a výsadba zeleně

 • Dezinfekce, Dezinsekce, Deratizace (DDD)

 • hygo dodávky , ochranné pomůcky, kancelářské potřeby, náhradní díly (ND)

 • zajištění poštovních a telekomunikačních služeb včetně Call Centra

 • zajištění služeb recepce, podatelny, kopírování a další administrativní služby

 • zajištění IT služeb včetně dodávek HW, SW

 • řízení skladového hospodářství režijních materiálů a ND

 • stravování, catering, event management

 • správa výkresové dokumentace

 • CAD management v elektronické i papírové podobě

 • pasportizace ploch, TZB a stavebních prvků

 • zpracování, řízení a provádění kompletní problematiky Health Safety Enviroment (HSE) - BOZP, PO, Enviroment Management System (EMS)

 • zpracování, řízení a vedení problematiky odpadového hospodářství

 • zpracování, řízení a vedení všech objektových směrnic a řádů

 • reporting

 • správa a údržba vozového parku

 • vnitropodniková doprava

 • a další

Hlavní přínosy FM pro zákazníka

 • Cena × kvalita × přínos, užitek = definování Service Level Agreement

 • Výkon, kvalita, riziko, hodnota = SLA, KPI

 • Produktivita práce

 • Benchmarking

 • Roční saving

 • Smluvně garantovaný roční saving na základě Analýzy provozu objektu (APO).

 • Integrace a synergie procesů

 • Integrace a synergie technologických systémů

 • Optimalizace procesů

Příklady konkrétních přínosů pro zákazníka

 • důsledná kontrola procesů – minimalizace sankcí při nesplnění povinností předepsaných státem (údržba technologických zařízení pro provoz budovy,odborné kontroly a revize, odpady, BOZP).

 • jeden komunikační a fakturační partner - přímá odpovědnost za svěřené procesy, méně organizačních a informačních kolizí, nastavení stabilního cash-flow

 • maximální využití správy provozní dokumentace a její metodická aktualizace v čase = uchování klíčových informací o provozu objektu, snížení rizikovosti při havarijních situacích, apod.

Možnosti REALIZACE ÚSPOR

 • optimalizace interních nákladů spojených s koordinací podpůrných procesů, využití synergií při řízení

 • využití zavedeného systému hodnocení dodavatelů - garance nejlepších podmínek v poměru cena/kvalita u dodávek chemie a materiálů a externích služeb

 • převzetí rizik při řízení skladového hospodářství (kontrola kvality i kvantity na vstupu i výstupu zboží ze skladu, manka a škody v průběhu skladování)

 • správné nastavení procesů ostrahy— minimalizace počtu krádeží

 • optimalizace nákladů na spotřebu energií (výběr tarifu, změna způsobu vytápění) nižší náklady na komunikaci s externími dodavateli (pouze jeden interní partner) atd.