G+/TW/FB/B

Energeticky audit

Energetické úspory v souvislostech

Energetický štítek budovy


Energetický štítek  (dle normy ČSN 730540-2 (2011) je označení pro zjednodušené  hodnocení energetické účinnosti obálky budovy.

Tohoto způsobu hodnocení se v současnosti používá již pouze jako součást komplexního energetického hodnocení v rámci žádosti o dotaci z programu  OPŽP Energetické úspory SC 5.1 - Snížit energetickou náročnost stávajících veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Samostatně se předkládá, pouze pokud není součástí příloh energetického posudku.

Příklad výpočtu štítku budovy - tepelných ztrát obálkovou metodou


Náhradou energetického štítku při zařazování budov do tříd energetické náročnosti je


Průkaz energetické náročnosti budovy PENB


Definice PENB ze zákona 406/2000 Sb.

Průkazem energetické náročnosti se rozumí dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy a dokládá se jím plnění požadavků na snižování ENB. Povinnosti dát vypracovat PENB se týkají stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek. PENB musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně energetickým specialistou uvedeným v databázi Ministerstva průmyslu a obchodu. Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.


Obsah průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol

a) účel zpracování průkazu,
b) základní informace o hodnocené budově,
c) informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech,
d) energetickou náročnost hodnocené budovy,
e) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,
f) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy,
g) identifikační údaje energetického specialisty a datum vypracování průkazu
.


Grafické znázornění průkazu

obsahuje zařazení budovy do klasifikačních tříd energetické náročnosti budovy,  obsahuje měrné hodnoty ukazatelů energetické náročnosti budovy vztažené na energeticky vztažnou plochu a také hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro celou budovu.


Princip výpočtu v průkazu

hodnotí se velikost ztrát tepla obálkou budovy a energetické nároky na vytápění, chlazení,  přípravu teplé vody, osvětlení, vlhčení a větrání . Navrhují se způsoby úspor energii těchto spotřebiču ve vaší budově. Vypočtené hodnoty se porovnávají s výsledky výpočtu pro budovu 

referenční,  jejíž parametry byly expertně stanoveny na úrovni zajišťující nejen úspory energii, ale i smysluplnou výši investic. Na základě výsledků výpočtu budovy hodnocené a referenční je hodnocená budova zařazena do energetické třídy  A-G. Třída energetické náročnosti  C  je ještě vyhovující.


Hodnocení ENB probíhá  na základě referenční budovy

Referenční budova je výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy.

Oprávnění
vypracovat PENB mají pouze  energetičtí specialisté - fyzické osoby (databáze Ministerstva průmyslu a obchodu)
Cena za vypracování PENBPříklady cen PENB

1) Budova občanské vybavenosti nebo bytový dům půdorysná plocha do 500 m2, stávající spotřeba energie Ea do 700 GJ/rok
Cena PENB 5000 - 7500 Kč.


2) Výrobní objekt lehkého průmyslu, půdorysná plocha do 500 m2, stávající spotřeba energie Ea do 1500 GJ/rok
Cena PENB 7500 - 10 000 Kč.Pro upřesnění ceny za vypracování průkazu energetické náročnosti PENB můžete vyplnit dotazník


Kdy je PENB povinný ze zákona

1) nové budov

2) větší změna stávající budovy
(na více než 25% plochy teplosměnné plochy obálky budovy)

3) provedením změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v budově.
4) pro stávající budovy orgánů veřejné moci pro A > 250 m2
5) prodej a pronájem budovy nebo její ucelené části