Energeticky audit

Energetické úspory v souvislostech 

Zpráva o kontrole klimatizačního systému


Co vše se kontroluje


Kontrola klimatizačního systému se vztahuje na klimatizační systém, který upravuje vnitřní prostředí pro užívání osob.

Kontrola klimatizačního systému zahrnuje:

a) hodnocení dokumentace a dokladů klimatizačního systému,

b) vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti přístupných zařízení klimatizačního systému,

c) hodnocení údržby klimatizačního systému,

d) hodnocení dimenzování klimatizačního systému v porovnání s požadavky na chlazení budovy,

e) hodnocení účinnosti klimatizačního systému a

f) doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu klimatizačního systému.

Četnost provádění kontrol


závisí na jmenovitém chladícím  výkonu (příkonu) zdroje chladu.


Pro příkon zdroje chladu od 12 do 100 kW je první kontrola povinná po 10 letech od uvedení KS do provozu.


Pro příkon od 100 kW pak po 4 letech.


Obecně lze říci, že u provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinen

a) zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole klimatizačního systému,


b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole klimatizačního systému ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.Klimatizační kompresorový system schema