Zpráva o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie


Obsah kontroly


Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie zahrnuje
a) hodnocení dokumentace a dokladů kotle a rozvodů tepelné energie,

b) vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti kotle a rozvodů
tepelné energie, pokud jsou přístupné,

c) hodnocení stavu údržby kotle a rozvodů tepelné energie,

d) hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění
a přípravu teplé vody v případě kotle umístěného přímo v zásobované budově,

e) hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné energie,

f) doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu kotle a rozvodů tepelné energie.


Četnost kontrol

U
provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad
20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie je jejich vlastník nebo společenství vlastníků jednotek  povinen

a) zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie,

b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

Četnost kontrol závisí na jmenovitém výkonu kotle a druhu jeho paliva.

Pro výkon kotle od 20 do 100 kW  je
první kontrola po
10 letech od uvedení kotle do povozu.
Pro kotel nad 100 kW je první kontrola po
2 letech resp. po 4 letech pro plynná paliva.


Kotel a rozvody tepla schema