Nejprve si přečti:

Studijní program na Vyšší odborné škole a bakalářské studium Vysoké školy ekonomické, náplň přijímacích zkoušek, Zubní instrumentářka apod.


Pokud by jsi se chtěla zeptat jaké jsou požadavky (vzdělání, praxe) na pracovníky (gastronomie, cestovní ruch) v hotelu HILTON Praha napiš dotaz na email:

Michal.Hradilik@hilton.com

Alexandra.gaspierik@hilton.com


Oblasti a způsoby, kde si lze doplnit vzdělání téměř bezplatně

1) Jazykové vzdělání

 1. Učast na dobrovolnickém pobytu např. v Německu (viz dále), kde lze absolvovat kurzy němčiny
  hrazené vládou Německa prakticky bezplatně

 2. Krátké kurzy němčina včetně krátkého videa ZDE

 3. Krátké kurzy němčina ke stažení do mobilu  ZDE

 4. Krátké lekce němčiny BBC ZDE


2) Vzdělání po maturitě

 1. Oblast GASTRONOMIE, EKONOMIE, JAZYKY

Vyšší odborná škola VOŠ EKONOMICKÁ

Typ školy: Státní

Karlínská VOŠE, Kollárova 5/271, 186 00 PRAHA 8
Školné za celý školní rok: 3000 Kč
Firemní ekonomika v globálním ekonomickém prostředí

Zásady firemního hospodaření s důrazem na marketing, finance a mezinárodní rozměr většiny  obchodů

praktické aspekty podnikání menších a středních firem

studium odborných ekonomických předmětů v angličtině

Duální systém výuky:

ve 2. a 3. ročníku se střídají osmitýdenní bloky teoretické výuky ve škole s placenou praxí ve firmě
Po absolvování lze nastoupit na místa obchodních referentů, marketingových pracovníků - GASTROPROVOZY, HOTELY, finančních manažerů nebo – po krátkém zapracování - i samostatných ekonomů


VOŠ EKONOMICKÁ a POTRAVINÁŘSKÁ

Typ školy: Státní

Podskalská 365/10, 128 00 Praha 2,
Školné za celý školní rok: 3000 Kč
...více informací ZDE
Prostuduj si učební plán studia... vypadá to náročně - ZDE
den otevřených dveří 10.1 a 16.1.2017

Zaměření školy:
a) Ekonomie a právo ...lze studovat i dálkově

b) Potravinářské .... jen denní studium

Profesní uplatnění absolventa oboru Potravinářská technologie a biotechnologie je nejen v potravinářských a jiných příbuzných podnicích a firmách, ale i ve specializovaných organizacích zabývající se doplňkovým sortimentem. Ve velkých podnicích se bude jednat o funkce především středního stupně řízení, v malých a středně velkých firmách i o činnosti v top managementu.

Absolvent vyššího odborného studia je připravován zejména na pozice:

 • samostatný potravinářský technik pro kontrolu jakosti a hygieny,

 • samostatný potravinářský technik pro řízení jakosti a hygieny,

 • samostatný potravinářský technik pro řízení výroby,

 • samostatný potravinářský technolog.


Vyšší odborná škola cestovního ruchu
Typ školy: Státní

Senovážné náměstí 12, 370 01 České Budějovice

DEN otevřených dveří 19.1.2017.
Délka studia: 3 roky studium denní i dálkové (1x za 14 dní)
Školné za celý školní rok: 4000 Kč

další informace ZDE
Přihlášku ke studiu nutno podat do 31. května běžného roku
Učební plán ZDE

Absolventi tedy nacházejí uplatnění v cestovních kancelářích, hotelech, dopravních organizacích, na krajských a obecních úřadech, v zahraničních odděleních výrobních a obchodních firem, ve finančních a bankovních institucích a v celé řadě dalších organizací v tuzemsku i v cizině.


3) PODNIKÁNÍ GASTRO, POTRAVINY

 1. ve stánku se prodávají pouze potraviny, které nejsou kuchyňsky upravené a provozovatel neposkytne možnost jejich bezprostřední spotřeby, stačí k provozování stánku živnost ohlašovací volná zaměřená na maloobchod.

 2. Příprava a prodej pokrmů a nápojů určených k bezprostřední spotřebě přímo v provozovně, kde se prodávají, již vyžaduje živnostenské oprávnění na hostinskou činnost, která je ohlašovací živností řemeslnou. Řemeslná živnost již vyžaduje, aby podnikatel k získání živnostenského oprávnění předložil doklad o odborné způsobilosti, respektive doložil v zákoně definovanou relevantní praxi. Doklady vyjmenovává paragraf 21 an. živnostenského zákona.

Na výrobu a prodej občerstvení v provozovně, které však není bezprostředně určené ke spotřebě v této provozovně, se vztahuje některá ze živností týkajících se výroby. Tou je například řemeslná živnost Pekařství, cukrářství. Na tu se ovšem vztahuje obdobné pravidlo na doložení dokladu o odborné způsobilosti a respektive nebo příslušné praxe.
Pokud tyto požadavky nemůže splnit sám podnikatel, může ustanovit odpovědného zástupce, který příslušné požadavky splňuje.
Odpovědným zástupcem je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Pokud tedy odpovědným zástupcem není sám jednatel, musí s odpovědným zástupcem uzavřít většinou zaměstnanecký poměr nebo dohodu o provedení práce.
Doklady prokazující odbornou:

a)řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru

vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

b)řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru

vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

c)řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

d)řádném ukončení vysokoškolského vzdělánív příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,

e)řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným

f) vykonání šestileté praxe v oboru

Nápady na BISTRO ZDE4) Oblast ZDRAVOTNICTVÍ


A. zubní instrumentářka
Náplň kurzu ZDE

Kurz lze studovat dálkově.
Trvá obvykle 3-6 měsíců.
Cena celého kurzu okolo 20000 Kč.
KURZ OBVYKLE UHRADÍ ZUBNÍ LÉKAŘ
Akreditovaný kurz, který lze zvolit jako rekvalifikaci přes úřad práce.

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání zubní instrumentářky se získává absolvováním

a) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru zubní instrumentářka,
Kvalifikační kurz zubní instrumentářka je akreditován MZ ČR. Podle zákona 96/2004 Sb.  a vyhlášky č. 424/2004 Sb. jste po úspěšném ukončení kurzu připraveni k výkonu povolání zubní instrumentářky v ordinaci zubního lékaře  pod jeho odborným dohledem. K náplni vaší práce náleží asistence při výkonech v zubní ambulanci, výchovná činnosti v rámci zubní prevence a administrativa spojená s chodem ordinace.


(2) Za výkon povolání zubní instrumentářky se považuje činnost v rámci léčebné a diagnostické péče v zubním lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře a výchovná činnost v rámci zubní prevence pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky.


B. dentální hygienistka

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání dentální hygienistky se získává absolvováním

a) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu dentálních hygienistek, nebo

b) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaná dentální hygienistka na vyšších zdravotnických školách nebo

c) studijního oboru pro přípravu všeobecných sester podle § 5 a pomaturitního specializačního studia stomatologická péče, pokud bylo studium prvního ročníku pomaturitního specializačního studia zahájeno nejpozději v roce 2004.

(2) Dentální hygienistka, která získala odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. c) ve studiu zahájeném nejpozději ve školním roce 2004/2005, může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání dentální hygienistky. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem.

(3) Za výkon povolání dentální hygienistky se považuje výchovná činnost v rámci zubní prevence. Dále dentální hygienistka na základě indikace zubního lékaře poskytuje preventivní péči na úseku dentální hygieny a pod odborným dohledem zubního lékaře asistuje při poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče na úseku zubního lékařství.


C. zubní technik

Odborná způsobilost k výkonu povolání zubního technika se získává absolvováním

a) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu zubních techniků,

b) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný zubní technik na vyšších zdravotnických školách, nebo

(3) Za výkon povolání zubního technika se považuje činnost v rámci léčebné a preventivní péče, kdy na základě indikace a návrhu zubního lékaře zhotovuje a opravuje všechny druhy stomatologických protéz a ortodontických pomůcek.


5) Stipendiia Evropské unie

Dojdi si na adresu Na Poříčí 1035/4, Praha 1- Dům zahraniční spolupráce a zeptej se na možnosti zapojit se do programu Erasmus+ . Projekty většinou trvají 2 až 3 týdny a sejde se na nich pestrá skupina kolem 8-15 mladých lidí z různých zemí světa, kteří pak společně žijí a pracují.
Aktuální nabídka a akce v časopise: ZDE


6) Dobrovolnické programy

(informace též na  EDS,  Na poříčí 4)
Zajímavou možností jsou delší dobrovolnické projekty trvající od jednoho měsíce až do jednoho roku, specifickou příležitostí je pak program EU poskytující účastníkům finanční podporu „EDS Evropská dobrovolná služba“.

Jak se stát dobrovolníkem : více informací ZDE


Můžeš také kontaktovat: AFS Mezikulturní programy, o.p.s., Jana Masaryka 44;  Praha 2, klara.kutisova@afs.org                                               


Nabídka dalších dobrovolnických programů v roce 2017 .. stačí základní znalost angličtiny a poslat email - něco o sobě (minimální náklady) ZDE

Konkrétní nabídka:


Práce dobrovolníka v Německu - ideální možnost se naučit němčinu  - kurzy němčiny jsou zřejmě bezplatné ... můžeš si sama stanovit délku svého pobytu

Příklad platné nabídky
Bezplatný pobyt v LIPSKU Německo jen 150 km od Prahy:
Práce ve školce - hrají se např hry s dětmi, práce s  dětmi z různých kultur z Německa a z poloviny též emigrantů z 20 různých zemí.
Bydlí se ve sdílených bytech - sdílená kuchyň a koupelna pro 3 dobrovolníky.
Jídlo, ubytování, doprava - bezplatně
Můžeš bydlet v místní rodině - na požádání
Zprostředkují ti kurz němčiny na tvé úrovni v Lipsku !

Pošli svou žádost a životopis v angličtině na karolina-zamiara@verein-fairbund.de

Formulář k vyplnění jako příloha emailu (pomohu ti)  ZDE

Musí se požádat do konce listopadu 2016

Další možnosti pracovat jako dobrovolník v Německu ZDE

Zajímavý dobrovolnický program v Belgii ZDE


7) Práce v zahraničí

 • nabídka práce v zahraničí EURES https://twitter.com/EURESjob

 • europa.eu/youth, kde jsou odkazy na firmy a agentury, které nabízejí práci, stáže, letní brigády a au-pair v zahraničí.

 • Národní informační centrum pro mládež - www.nicm.cz

 • Portál Nazkusenou.cz - informace a zkušenosti od lidí, kteří sami pracovali v zahraničí8) Nabídky práce PRAHA


1) Zubní instrumentářka

Akreditovaný 3 měsíční kurz můžeš absolvovat dodatečně a ještě ti ho zaplatí


Aktuální nabídky ZDE


Příklad nabídek práce


1. MUDr. Luděk Adamec - Praha 4
Přijmu sestru nebo zubní instrumentářku na plný úvazek do ordinace praktického zubního lékaře v Praze na Jižním městě. Nabízím práci v příjemném a klidném prostředí, malý pracovní kolektiv a vlídné jednání.
Dovolená 5 týdnů. Umožňuji další vzdělávání, na které přispívám. Stravování v okolí. Pět minut pěšky od stanice metra C - Háje. Nástup možný ihned. Požaduji nekuřačku, zájem o obor, částečnou znalost práce na PC, organizační schopnosti, smysl pro pořádek a především vlídné a příjemné vystupování. Volejte 272941362. Podrobnější informace o zařízení na www.adadenta.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Plat: 23 000,00Kč /měsíc


2. MUDr Hana Stříbrská - Praha 4
Přijmu zubní sestru (instrumentářku) do ortodontické ordinace. Práce na hlavní pracovní poměr, bez služeb o víkendech nebo v noci. Termín nástupu co nejdřív. Nástupní plat 20tis.Kč. tel.: 261006388.
Prosím o profesní životopis. Plat: 20 000,00Kč /měsíc


3. Moderní klinika v centru Prahy se zajištěnou klientelou, poskytující spektrum stomatologických služeb na nejvyšší úrovni příjme zdravotní sestru/zubní instrumentářku na hlavní pracovní poměr
Typ pracovního poměru: HPP    Místo práce: Praha   Obor: jiné    Nástup: 1.10.2016    Plat: 28000,-
Životopis zasílejte na  implantace@gmail.com


4. zubní ordinace Praha 5 - Praha 5
komunikativnost,milé vystupování, práce u křesla s lékařem, prace s programem, znalost cizích jazyků výhodou, řidičsky průkaz B,

5. RADNO, spol. s r.o. - Praha
Zubní asistent/ka. Moderní zubní praxe v centru města s nadstandardní péčí o děti i dospělé přijme na plný úvazek spolehlivou uchazeče/ku s příjemným vystupováním, schopností komunikovat a pracovat v týmu. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Požadujeme SZŠ nebo kurz zubní instrumentářky.
Váš životopis včetně kontaktu zašlete na náš email. Těšíme se na Vás.
novozamska@radno.cz, bruzek@radno.cz, dimitrienko@radno.cz, kutilkova@radno.cz,Gastronomie

Prodej exkluzivní čokolády

 1. Kolegu/kolegyni do prodejny na letišti(HPP)
  Pražskáčokoláda.png

 • náplň: prodej čokoládových delikates

 • požadavky: komunikativnost, znalost AJ, popř. dalších jazyků, spolehlivost, příjemné vstupování

 • nabízíme: příjemný kolektiv, hezké pracovní prostředí, výborné platové podmínky, zaměstnanecké slevy

 • info na jitka.pelechova@prazskacokolada.cz; tel: 606 926 850


  b) Prodavače / hostesky - brigáda (DPP)

 • práce na našich značkových prodejnách nebo na trzích

 • práce na základě Dohody o provedení práce

 • ideální práce při vysoké škole

 • požadavky: komunikativnost, aktivní přístup k zákazníkům

 • komunikativní znalost Aj nutná, jiných jazyků vítánaProč je práce servírky nejhorší volba

 1. nejnižší možný plat na trhu (průměr v ČR je 20 000 Kč čistého a ty bereš 7000 Kč)
  (nástupní plat zubní instrumentářky je 23000 Kč bruto plus volné So a Ne a žádné přesčasy)

 2. žádná perspektiva - práce vhodná pro lidi bez jakéhoko-li vzdělání

 3. jednáš s ožrali a hrubiány

 4. šéf tě může vydírat přes dá/nedá černé peníze

 5. prakticky žádné peníze pokud jsi nemocná

 6. fyzická námaha a 12 ti hodinové směny - práce v So a Ne

 7. průměrný návštěvník restaurace si o servírce myslí že s ním půjde na lusknutí prstů


(promiň, ale nejlépe slouží ten, kdo neví, že slouží - lepší je pracovat za spravedlivou odměnu uvedenou v pracovní smlouvě, než sloužit za minimální povolenou mzdu 60 Kč/hod + nevymahatelné černé peníze


Nabídka práce zdravotnictví a sociální péče

RSS Feed


Nabídka práce v oblasti Gastronomie, potravinářství

RSS Feed