G+/ TW/ FB/ B

Energeticky audit

Energetické úspory v souvislostech


Adresa objektu: Liběchov 170


Průkaz energetické náročnosti

Stávající stav k 1.10.2016

1. GRAFICKÁ ČÁST

2. PROTOKOL

3. ANALÝZA


Návrhovaný stav po rekonstrukci

1. GRAFICKÁ ČÁST

3. ANALÝZA


Poznámka:

Zákon vyžaduje, aby energetický specialista, který vydává energetický průkaz nebo posudek budov, byl nezávislý na subjektu, který předmět posuzování vlastní a provozuje. Smyslem toho ustanovení je, vyloučit z vypracování posudků takové specialisty, u kterých objektivně hrozí zainteresovanost na výsledku. Zákon výslovně vylučuje specialisty v pracovním poměru. Posudků mohou vypracovávat pouze specialisté, kteří nejsou v pracovním poměru k developerovi ani k jeho dceřiným společnostem.